Pravidla a podmínky

1. Kroky pro nákup nemovitosti pro nešpanělské klienty
1.1 Jakmile se rozhodnete pro nemovitost, kterou chcete koupit, musíte za rezervaci zaplatit celkem 3 000 €. Zaplacením této částky zajistíte stažení nemovitosti z trhu agenturou na dobu maximálně dvou týdnů. Během této doby je sepsána smlouva o vkladu.
1.2 Pokud ještě žádné nemáte, musíte získat cizí identifikační číslo; Número de Identidad de Extranjeros (NIE). O jeden si můžete vyžádat na španělském velvyslanectví v zemi vašeho bydliště nebo na policejní stanici nejblíže adrese nemovitosti, kterou kupujete nebo kde hodláte ve Španělsku žít.
1.3 Abyste získali číslo NIE, musíte předložit následující dokumentaci:

Formulář EX15, vyplněný, ale nepodepsaný.
Kopie dokumentace, která dokládá důvody pro žádost o NIE (pokud nejste občanem EU, v takovém případě není tento krok nutný): smlouva o složení zálohy, podepsaný dokument od agentury, který potvrzuje platbu zálohy.
Originál cestovního pasu (nebo občanského průkazu, pokud je z EU) a fotokopie.
Získání NIE obvykle trvá přibližně 3-5 týdnů
Aby bylo možné pokračovat v nákupu nemovitosti, je důležité NEBYT ve Španělsku nelegálně přítomen.

2. Smlouva o složení zálohy a kupní smlouva
2.1 Kupující musí zaplatit 10 % z celkové ceny nemovitosti (z této částky bude odečtena záloha 3 000 €). Ve smlouvě o vkladu budou uvedeny sankční doložky, které vymezují souhlas vlastníka s prodejem nemovitosti. V případě nesplnění této dohody je majitel povinen zaplatit kupujícímu dvojnásobek zálohy. Odstoupí-li kupující od koupě, záloha propadá.
2.2 Konečné datum prodeje bude uvedeno v dokumentu (každý případ je jiný, v závislosti na tom, co je předem dohodnuto mezi prodejcem a kupujícím, ale průměrné datum je obvykle do dvou měsíců od podpisu smlouvy).
2.3 Kupující je povinen zaplatit 10 % z prodejní ceny na daních, plus notářský poplatek a poplatek za katastr nemovitostí. Poslední dva poplatky závisí na prodejní ceně nemovitosti.
2.4 Prodej bude probíhat v kanceláři notáře zvoleného kupujícím. V této době musí být zaplacena záloha a podepsána kupní smlouva. Při podpisu kupní smlouvy musí kupující předložit šek vystavený jeho bankou na zbývající částku prodejní ceny, která má být zaplacena, po odečtení zálohy a/nebo zálohy.
2.5 Podpisem kupní smlouvy a zaplacením celkové prodejní ceny je tak kupující prohlášen za vlastníka nemovitosti a prodávající se vzdává vlastnictví nemovitosti.
2.6 V případě, že nemovitost již má hypotéku, ruší se tato v den podpisu kupní smlouvy. V tomto případě kupující uhradí zbývající částku hypotéky šekem (vystaveným bankou) zástavní bance a dalším šekem u notáře na výmaz zástavy v katastru nemovitostí. Musí také vystavit majiteli nemovitosti šek na zbytek prodejní ceny.
2.7 Ve stejný den podpisu kupní smlouvy je kupující povinen poskytnout notáři prostředky na zpracování listiny, zaplacení daně, notářského a majetkového poplatku. Vytvoření listiny na jméno nového vlastníka trvá přibližně jeden a půl měsíce od data podpisu. Po předložení úřední listiny vydá notář potvrzení o již provedených platbách, a pokud existuje rozdíl mezi částkou zaplacenou kupujícím a náklady na kupní smlouvu, bude kupujícímu tento rozdíl uhrazen.
2.8 Notář poskytne neúřední kopii listiny v den podpisu kupní smlouvy.

Compare listings

Compare
Need help? Contact us